Поврзани документи
» Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
» Закон за прогласување на локалитетот „Локви – Големо Коњари“, за ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Плоче – Литителми“ за строг ...
» Закон за животна средина
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на ...
» Закон за заштита од пушењето
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското езеро, ...
» Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ...
» Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
» Закон за вршење на хидрометеоролошки работи
» Закон за заштита на природата
» Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за споменик на ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за споменик на ...
» Закон за заштита од бучава во животната средина
» Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален ...
» Закон за хидрометеоролошка дејност
» Закон за прогласување на локалитетот „Куклица“ за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата ...
» Закон за управување со пакување и отпад од пакување
» Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
» Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
» Закон за прогласување на локалитетот "Локви - Големо Коњари" за ...
» Закон за прогласување на локалитетот Плоче - Литотелми за строг ...
» Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален ...
» Закон за прогласување на пештерата "Слатински извор" за споменик на ...
» Закон за прогласување на Дојранското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Езерани” на Преспанското Езеро за ...
» Закон за прогласување на „Вевчански извори“ за Споменик на природа ...
» Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при ...
Детален опис на документ
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Датум на објавување: 30.12.2009 Преземи го документот
2189 пати симнат
Датум на стапување во сила: 07.01.2010 
Сл. весник/година: 161/2009 
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
Забелешка:
Клучни зборови: заштита, отпад, природа, управување, унапредување, животна, средина, пакување
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
1150 пати симнат
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
980 пати симнат
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
632 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.01.2012 
Преземи го документот
638 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
696 пати симнат
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
528 пати симнат
 Измени и дополнувања
  26.08.2015 
Преземи го документот
241 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
298 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Hristina Tripunovska на 17.06.2014 15:23

mene edno ne mi e jasno Pakomak e najgolem kolektivne postapuvac a vo zakonot za upravuvawe so pakuvawe i otpad od pakuvawe nema definicija ili nitu ednas ne e spomnat poimot kolektiven postapuvac tuku samo kako pravno lice za postapuvawe so otpad od pakuvawe. Vo ostanatite zakoni toa go ima (za otpadna oprema ili baterii i akumulatori

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.