Почетна   »   Закони    »  Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 годинаПоврзани документи
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за спречување на перење пари
» Закон за утврдување и наплата на јавните приходи
» Закон за Финансиската полиција
» Закон за јавните набавки
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавните набавки
» Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор
» Закон за сметководството за непрофитните организации
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавен долг
» Закон за управата за јавни приходи
» Закон за ревизија
» Закон за буџетите
» Закон за единствениот даночен број на даночните обврзници
» Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 ...
» Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 ...
» Закон за буџетите
» Закон за висината на стапката на затезната камата
» Закон за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички ...
» Закон за финансиско работење
» Закон за сметководството
» Закон за Управата за јавни приходи
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на приходите за финансирање на општите општествени ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1994 ...
Детален опис на документ
Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 година
вон сила
Датум на објавување: 31.12.2005 Преземи го документот
2242 пати симнат
Датум на стапување во сила: 31.12.2005 
Сл. весник/година: 120/2005 
Категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: ревизија, данок, буџет на република македонија, приходи, трошоци, фискална година, буџетски суфицит, буџетски корисници, буџетски дефицит, единки корисници, биланс на приходи и трошоци, даноци, царини, такси, јавни давачки, трезор, заеми, долгови, буџетско сметководство, завршна сметка, централен буџет, изворни приходи, посебен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на програми


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.