Почетна   »   Закони    »  Закон за заштита и унапредување на животната средина и природатаПоврзани документи
» Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
» Закон за прогласување на локалитетот „Локви – Големо Коњари“, за ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Плоче – Литителми“ за строг ...
» Закон за животна средина
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на ...
» Закон за заштита од пушењето
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското езеро, ...
» Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ...
» Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
» Закон за вршење на хидрометеоролошки работи
» Закон за заштита на природата
» Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за споменик на ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за споменик на ...
» Закон за заштита од бучава во животната средина
» Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален ...
» Закон за хидрометеоролошка дејност
» Закон за прогласување на локалитетот „Куклица“ за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата ...
» Закон за управување со пакување и отпад од пакување
» Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
» Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
» Закон за прогласување на локалитетот "Локви - Големо Коњари" за ...
» Закон за прогласување на локалитетот Плоче - Литотелми за строг ...
» Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален ...
» Закон за прогласување на пештерата "Слатински извор" за споменик на ...
» Закон за прогласување на Дојранското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Езерани” на Преспанското Езеро за ...
» Закон за прогласување на „Вевчански извори“ за Споменик на природа ...
» Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при ...
Детален опис на документ
Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата
вон сила
Датум на објавување: 23.12.1996 Преземи го документот
2378 пати симнат
Датум на стапување во сила: 31.12.1996 
Сл. весник/година: 69/1996 
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
Забелешка:
Клучни зборови: животна средина, зрачење, заштита, отпад, министерство за животна средина и просторно планирање, министер за животна средина и просторно планирање, природа, здрава животна средина, природни богатства, загадување, отпадни материи, штетен отпад, државен инспекторат за животна средина, одржлив развој, државни мрежи за мониторинг, катастар за животна средина
Измени и дополнувања
 Изменување
  04.03.1999 
Преземи го документот
305 пати симнат
 Изменување и дополнување
  24.05.2000 
Преземи го документот
328 пати симнат
 Пречистен текст
  30.06.2000 
Преземи го документот
397 пати симнат
 Измена
  17.11.2000 
Преземи го документот
275 пати симнат
 Измена и дополнување
  28.06.2002 
Преземи го документот
347 пати симнат
 Пречистен текст
  04.03.2003 
Преземи го документот
1617 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.