Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за јавните патишта
вон сила
Датум на објавување: 29.05.1996 Преземи го документот
2740 пати симнат
Датум на стапување во сила: 06.06.1996 
Сл. весник/година: 26/1996 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: сообраќај, пат, автопат, коловоз, заштита, изградба, патишта, реконструкција, користење, одржување, управување, јавни патишта, јавен пат, меѓународен пат, магистрален пат, регионалн пат, локален пат, земјен пат, пешачки премин, улица, паркинг, паркиралиште
Измени и дополнувања
 Изменување и дополнување
  06.07.1999 
Преземи го документот
981 пати симнат
 Изменување и дополнување
  17.11.2000 
Преземи го документот
881 пати симнат
 Измена и дополнување
  07.05.2002 
Преземи го документот
1032 пати симнат
 Изменување и дополнување
  05.10.2004 
Преземи го документот
941 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  21.09.2005 
Преземи го документот
70 пати симнат
 Измена
  15.03.2006 
Преземи го документот
1010 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.03.2007 
Преземи го документот
1043 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.11.2007 
Преземи го документот
1112 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.