Поврзани документи
» Закон за задругите
» Закон за преземање на акционерските друштва
» Закон за стопанските комори
» Закон за трговските друштва
» Закон против нелојалната конкуренција
» Закон против ограничувањата на конкуренцијата
» Закон за Национална класификација на дејностите
» Закон за стоковите резерви
» Закон за државната помош
» Закон за лизинг
» Закон за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на ...
» Закон за заштита на конкуренцијата
» Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата ...
» Закон за стечај
» Закон за јавните претпријатија
» Закон за приватизација на државниот капитал во претпријатијата
» Закон за трговските друштва
» Закон за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето ...
» Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
» Закон за начинот и постапката на усогласувањето на работењето на ...
» Закон за стечај
» Закон за финансиската полиција
» Закон за стоковните резерви
» Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ ...
» Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ...
» Закон за Стопанската комора на Република Македонија
» Закон за Европско друштво
» Закон за контрола на државната помош
» Закон за заштита на конкуренцијата
» Закон за стопанските комори
Детален опис на документ
Закон за стечај
вон сила
Датум на објавување: 29.10.1997 Преземи го документот
5306 пати симнат
Датум на стапување во сила: 06.11.1997 
Сл. весник/година: 55/1997 
Категорија: Стопанство » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: суд, договор, доверител, месна надлежност, жалба, гарант, приговор, одлука, стечајна постапка, стечаен должник, стечај, стечаен суд, стечаен совет, стечаен судија, стечаен управник, одбор на доверители, доверители, собрание на доверители, стечајна маса, стечајни доверители, солидарни содолжници, излачни доверители, излачни права, разлачни доверители, конгруентно намирување, инконгруентно намирување, стечаен план
Измени и дополнувања
 Изменување и дополнување
  07.07.2000 
Преземи го документот
2270 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.03.2002 
Преземи го документот
418 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.05.2002 
Преземи го документот
1869 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.03.2004 
Преземи го документот
2355 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.