Поврзани документи
» Закон за амнестија
» Закон за парничната постапка
» Закон за судскиот буџет
» Закон за амнестија
» Кривичен законик
» Закон за извршување
» Закон за заштита на сведоци
» Закон за парничната постапка
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за извршната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за академија за обука на судии и јавни обвинители ...
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за судовите
» Закон за Републички судски совет
» Закон за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ...
» Закон за кривичната постапка
» Закон за управните спорови
» Закон за судскиот совет на Република Македонија
» Закон за медијација
» Закон за вонпроцесната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за судовите
» Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
» Закон за малолетничка правда
» Закон за обезбедување на побарувањето
» Закон за вонпарнична постапка
» Закон за судска служба
» Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени ...
» Закон за судските такси
Детален опис на документ
Закон за парничната постапка
Датум на објавување: 21.09.2005 Преземи го документот
38738 пати симнат
Датум на стапување во сила: 29.09.2005 
Сл. весник/година: 79/2005 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
Забелешка:
Клучни зборови: суд, правна помош, странка, тужба, увид, парнична постапка, парничар, парничари, спор, спорови, лични односи, семејни односи, работни односи, имотни односи, граѓанско- правни односи, странки, тужбено барање, расправа, јавна расправа, парница, доказ, докази, судови, судија, судии, тужен, тужител, месна надлежност, стварна надлежност, сопарничари, рочиште, рочишта, противтужба, првостепен суд, исправи, сведок, вештачење, главна расправа, судско порамнување, пресуда, решение, правен лек, правни лекови, редовни правни лекови, вонредни правни лекови, жалба, второстепен суд
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  02.08.2008 
Преземи го документот
17528 пати симнат
 Дополнување
  03.07.2009 
Преземи го документот
10309 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.09.2010 
Преземи го документот
10595 пати симнат
 Пречистен текст
  20.01.2011 
Преземи го документот
61609 пати симнат
 Измена и дополнување
  23.07.2015 
Преземи го документот
12639 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
aleksandra ilieva на 04.11.2018 05:08

Поточно поради одложена примена заклучно одредбата за задолжителноста на медијација престанува да важи заклучно со  31.01.2019

aleksandra ilieva на 04.11.2018 05:01

Во врска со последните измени од 23.07.2015 важно е да се истакне дека одредбата за задолжителноста на медијација во стопанс ките спорови согласно Законот за медијација престанува со важност на ден 23.07.2018 година оваа одредба преставуваше дополнителен трошок за странките од минимум 15 ЕУ по час согласно со тарифата на медијацијата а без никакви реални резултати во пракса

Goran Nesevski на 28.02.2013 14:32

@Атанас

Како мислиш секој еден доказ има иста вредност како сите докази?

Atanas Gjorgievski на 19.02.2013 18:10

Атанас Ѓоргиевски

Во законот во член 8 стои кои факти ќе ги земекако докажани  одлучува  судот по свое  убедување врз основа на совесна и грижлива оцена  на секој доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз оснва на резултатите од целокупната постапка.овој член треба да се брише затоа што секој еден доказ има иста вредност како сите докази.Со овој член само се дозволува на судот са завлезе во судир на интереси

 

 

aleksandar petkovski на 03.09.2012 18:10

falat novi odluki na Ustavniot sud na RM !

irfan tefiki на 12.06.2012 10:02

zakon za sopstvenost i drugi stvarni prava

Зоран Дамјановски на 09.04.2011 17:30

Акоможеда се дадеедно појаснување во врска со “стапување на Законот во сила“  и “неговата примена“. Едноставно, крајно е нејасно од кој датум ќе се “применува законот“? Како штосега стои, испаша дека Законогт ќе се применува од 20.01.2012 година, што е благо речено, несериозно. Ако некому текне сега да промени и само една реченица, пак ќе си ја ставои на крај формулацијата од членот 101 од Измените и дополнувањата од 01.09.2010 година и пак ќе ја одложи примената на Законот “за една година“! Вака испаѓа дека Законот ќе се применува од 01.09.2011 година, а членот 96 од 01.07.2011 година! Како ќе се применува член од Законот (96) пред и да почне законот воопшто да се применува?

Labinot Musliu на 02.02.2011 04:19

Stranicava navistina e nesto super vo vrska so pravnite dokumenti i potrebi na pravnici i drugi institucii i organizacii od ovoj vid potreba. Cestitam.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.