Поврзани документи
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за спречување на перење пари
» Закон за утврдување и наплата на јавните приходи
» Закон за Финансиската полиција
» Закон за јавните набавки
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавните набавки
» Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор
» Закон за сметководството за непрофитните организации
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавен долг
» Закон за управата за јавни приходи
» Закон за ревизија
» Закон за буџетите
» Закон за единствениот даночен број на даночните обврзници
» Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 ...
» Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 ...
» Закон за буџетите
» Закон за висината на стапката на затезната камата
» Закон за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички ...
» Закон за финансиско работење
» Закон за сметководството
» Закон за Управата за јавни приходи
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на приходите за финансирање на општите општествени ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1994 ...
Детален опис на документ
Закон за буџетите
Датум на објавување: 03.08.2005 Преземи го документот
9170 пати симнат
Датум на стапување во сила: 11.08.2005 
Сл. весник/година: 64/2005 
Категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: ревизија, данок, буџет на република македонија, приходи, трошоци, фискална година, буџетски суфицит, буџетски корисници, буџетски дефицит, единки корисници, биланс на приходи и трошоци, даноци, царини, такси, јавни давачки, трезор, заеми, долгови, буџетско сметководство, завршна сметка, буџети на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
5035 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.12.2009 
Преземи го документот
3463 пати симнат
 Дополнување
  16.07.2010 
Преземи го документот
2747 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.12.2011 
Преземи го документот
1956 пати симнат
 Измена и дополнување
  28.12.2012 
Преземи го документот
1564 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
526 пати симнат
 Измена и дополнување
  02.09.2016 
Преземи го документот
414 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Ана Степановска на 25.09.2019 02:13

Недостасуваат измените објавени во „Службен Весник на РМ” бр.4 од 10.01.2008 година, Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.

Hilda Eftimova на 26.01.2012 10:58

gi nem izmenite od 180/2011

Светлана Кумова на 04.03.2010 11:31

Ги нема измените и дополнувањата на Законот за Буџети објавени во Сл.Весник 4/2008.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.