Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за внатрешната пловидба
вон сила
Датум на објавување: 07.04.2000 Преземи го документот
2134 пати симнат
Датум на стапување во сила: 15.04.2000 
Сл. весник/година: 27/2000 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: езеро, река, патник, езера, капетанија, внатрешна пловидба, пловидба, пловни патишта, пристаништа, зимовници, сидришта, пловни објекти, брод, бродови, чамец, чамци, воени бродови, канали, реки, канал, скела, екипаж, бродар
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  05.09.2005 
Преземи го документот
397 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.