Поврзани документи
» Закон за податоците во електронски облик и електронски потпис
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за Македонските железници
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за жичари и ски – лифтови
» Закон за поштенските услуги
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за трансформација на јавното претпријатие „Македонски Железници“ – Ц.О ...
» Закон за електронските комуникации
» Закон за железниците
» Закон за јавните патишта
» Закон за дирекцијата за цивилна воздушна пловидба
» Закон за превоз во патниот сообраќај
» Закон за учество на Република Македонија во финансирање на реконструкцијата ...
» Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба ...
» Закон за телекомуникациите
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за безбедност во железничкиот сообраќај
» Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата
» Закон за внатрешната пловидба
» Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај
» Закон за агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги ...
» Закон за поштенските услуги
» Закон за јавните патишта
» Закон за возила
» Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита ...
» Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
» Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот ...
» Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и ...
» Закон за сигурност во железничкиот систем
Детален опис на документ
Закон за жичари и ски – лифтови
Датум на објавување: 13.07.2000 Преземи го документот
2349 пати симнат
Датум на стапување во сила: 21.07.2000 
Сл. весник/година: 54/2000 
Категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
Забелешка:
Клучни зборови: жичара, жичари, ски лифтови, траса, скијачка патека, скијач
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
383 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.02.2011 
Преземи го документот
152 пати симнат
 Дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
128 пати симнат
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
67 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.08.2015 
Преземи го документот
27 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.