Поврзани документи
» Закон за амнестија
» Закон за парничната постапка
» Закон за судскиот буџет
» Закон за амнестија
» Кривичен законик
» Закон за извршување
» Закон за заштита на сведоци
» Закон за парничната постапка
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за извршната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за академија за обука на судии и јавни обвинители ...
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за судовите
» Закон за Републички судски совет
» Закон за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ...
» Закон за кривичната постапка
» Закон за управните спорови
» Закон за судскиот совет на Република Македонија
» Закон за медијација
» Закон за вонпроцесната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за судовите
» Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
» Закон за малолетничка правда
» Закон за обезбедување на побарувањето
» Закон за вонпарнична постапка
» Закон за судска служба
» Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени ...
» Закон за судските такси
Детален опис на документ
Кривичен законик
Датум на објавување: 29.07.1996 Преземи го документот
49463 пати симнат
Датум на стапување во сила: 06.08.1996 
Сл. весник/година: 37/1996 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
Забелешка:
Клучни зборови: криумчарење, кривичен законик, кривичен, кривично дело, кривични санкции, нужна одбрана, крајна нужда, кривична одговорност, пресметливост, умисла, небрежност, стварна заблуда, правна заблуда, соучесништво, соизвршителство, казна, казнување, затвор, условен отпуст, парична казна, условна осуда, судска опомена, мерки на безбедност, воспитни мерки, малолетнички затвор, укор, осуда, рехабилитација, застареност, амнестија, помилување, убиство, убиство од благородни побуди, убиство на миг, убиство од небрежност, убиство на дете при пораѓање, самоубиство, противправно прекинување на бременост, телесна повреда, тешка телесна повреда, тепачка, присилба, грабнување, тортура, клевета, навреда, измама, силување, обљуба, родосквернавење, двобрачност, кражба, тешка кражба, разбојништво, затајување, изнуда, уцена, фалсификат, фалсификување, диверзија, саботажа, тероризам, шпионажа, поткуп, насилство, геноцид, воени злосторства, дискриминација
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  17.12.1999 
Преземи го документот
9277 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  30.05.2001 
Преземи го документот
2370 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
6993 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.02.2002 
Преземи го документот
1979 пати симнат
 Измена
  01.07.2003 
Преземи го документот
7163 пати симнат
 Неофицијален пречистен текст
  30.03.2004 
Преземи го документот
56122 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.03.2004 
Преземи го документот
21048 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  09.06.2004 
Преземи го документот
3767 пати симнат
 Дополнување
  26.09.2005 
Преземи го документот
17731 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  05.04.2006 
Преземи го документот
3731 пати симнат
 Измена
  15.05.2006 
Преземи го документот
18271 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.06.2006 
Преземи го документот
20280 пати симнат
 Измена и дополнување
  15.01.2008 
Преземи го документот
21745 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.11.2008 
Преземи го документот
18686 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.09.2009 
Преземи го документот
20646 пати симнат
 Дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
11333 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
12986 пати симнат
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
10639 пати симнат
 Измена
  30.12.2011 
Преземи го документот
9875 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
7876 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
8745 пати симнат
 Измена и дополнување
  16.04.2013 
Преземи го документот
7030 пати симнат
 Дополнување
  05.06.2013 
Преземи го документот
7089 пати симнат
 Дополна
  24.01.2014 
Преземи го документот
5914 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
7076 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.02.2014 
Преземи го документот
6962 пати симнат
 Дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
4863 пати симнат
 Измена
  05.09.2014 
Преземи го документот
4062 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.10.2014 
Преземи го документот
4334 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2014 
Преземи го документот
4903 пати симнат
 Измена и дополнување
  10.11.2015 
Преземи го документот
3156 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.12.2015 
Преземи го документот
2290 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.07.2017 
Преземи го документот
257 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Nikola Bilbiloski на 19.11.2016 11:04

Сеуште нема пречистен текст, до кога вака...

Xhemil Dervishi на 02.11.2016 16:24

Имате грешка во член 215 став 1 од Кривичен законик, во дел каде пишува дека казна затвор од една до десет години, што е погрешно, кога треба да пише од три до десет години. 

dimce puleski на 06.01.2016 23:33

Има измени и дополнувања на КЗ од 25.12.2015 г . доколку може истите да бидат објавени што побрзо поради предстојните парламентарни избори. 

dimce puleski на 25.11.2015 12:04

Кога ќе бидат објавени измените и дополнувањата на КЗ од службен весник бр. 196 од 2015 ?

slobodan stojnev на 13.11.2015 23:01

ve molam dajte procisten tekst na zanot.

Emilija Lokvenec на 19.08.2015 15:18

На линкот е неофицијален пречистен текст заклучно со измени од 2013 http://www.pravda.gov.mk/documents/KRIVICEN%20ZAKONIK%20precisten%20%20tekst.pdf

Благоја Конески на 04.08.2015 14:11

Навистина ова е страшна работа. Во ваква шума од измени и дополнувања на закони (посебно на овој) бидејќи скоро сите закони ни се такви, тешко можат да се снајдат и искусни правници, а не обичниот граѓанин.

Не ми е јасно што работи Законодавно-правната комисија при собранието, иако скоро во секоја измена или дополнување на законите стои:

„Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Кривичниот законик“

Еве и јас да предложам една измена во врска со претходното:

- Членот ... се менува и гласи:

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на РепубликаМакедонија во рок од ... да утврди пречистен текст на Кривичниот законик“

бидејќи овластувањето и не мора да се искористи, ама задолжувањето мора да се изврши.

slobodan stojnev на 06.06.2015 21:52

Треба да се направи прочистен текст.

Goran Nesevski на 06.05.2015 00:22

Крај на моабетот, вака со урбан речник речено, ова со пречистениов и законодавно-правнава комисија, поготово со овој закон.

 

landonita mustafi на 04.05.2015 10:20

пречистен текст ПОД ИТНО!

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.