Поврзани документи
» Закон за азил и привремена заштита
» Закон за референдум и граѓанска иницијатива
» Закон за здруженија на граѓани и фондации
» Закон за финансирање на политичките партии
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на лични податоци
» Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на ...
» Закон за верските заедници и религиозните групи
» Закон за постапката за собирање потписи на избирачи за предлагање ...
» Закон за јавните собири
» Закон за личната карта
» Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
» Закон за личното име
» Закон за матичната евиденција
» Закон за семејството
» Закон за државјанството на Република Македонија
» Закон за движење и престој на странците
» Закон за матичниот број на граѓанинот
» Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија
» Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на личните податоци
» Закон за Црвениот крст на Република Македонија
» Закон за странците
» Закон за еднакви можности на жените и мажите
» Закон за правната положбата на црквата, верските заедници и религиозни ...
» Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% ...
» Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на ...
» Закон за здруженија и фондации
» Закон за спречување и заштита од дискриминација
Детален опис на документ
Закон за здруженија на граѓани и фондации
вон сила
Датум на објавување: 02.07.1998 Преземи го документот
7647 пати симнат
Датум на стапување во сила: 10.07.1998 
Сл. весник/година: 31/1998 
Категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
Забелешка:
Клучни зборови: здруженија на граѓани, нво, невладини организации, фондации, здружение, членство, регистрација, меѓународни невладини организации, здруженија на странци
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
8946 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
ilija trajkovski на 18.04.2017 16:19

Вероватно со Законот за здруженија и фондации

 

ilija trajkovski на 18.04.2017 16:14

Почитувани ме интересира со кој закон се уредени Здруженијата на граѓани ако е овој вон сила и дали тие можат да се задолжуваат т.е да склучуваат договори за заем или кредит со Банка со кој ќе се задолжуваат за повисоки износи од 30000 евра?

катерина доковска на 15.03.2013 13:30

3. Употреба на средствата
Член 50
(1) Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата определени со статутот и програмата.
(2) Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се
должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на
добро управување, во интерес на организацијата, а над личните интереси,
односно во интерес на остварување на целите, во согласност со закон и статутот.
(3) Средствата на организацијата не можат да се исплаќаат на членовите,
основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив
поврзани лица освен во случаи кога член на организацијата е корисник на
услугите на организацијата во согласност со целите определени со статутот и
програмата на организацијата.
(4) Работата во органите на организациите по правило е доброволна, а членовите
на органите на организациите можат да примаат надоместок на патни и дневни
трошоци, како и надоместок за вршење на работи во органите на организацијата
во согласност со закон.
(5) Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и
колективен договор.

,,(5) Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и
колективен договор."

Потребно ми е конкретно толкување т.е објаснување на овој став. Имено ме интересира начинот на вработување, средства за плата и се што е поврзано со вработувањето во здружение на граѓани... Однапред Ви благодарам!

Angel Panovski на 07.09.2010 22:19

So Crveni Bukvi pisuva  "VON  SILA".  Dali toa znaci deka ima nov ili e veke podgotven nov zakon za zdruzenija na gragani???

Sreten Koceski на 11.04.2010 16:15

Zdruzenijata na gragani pravni sledbenici na poranesnite opstestveno-politicki organizacii da mozat da go otkupat imotot od drzavata koi go koristele poveke od 40 godini, so toa sto toj imot da ne se koristi vo profitni celi, i toj imot da moze da se koristi edinstveno za potrebite na zdruzenietoi za ostvaruvanje na celi i aktivnosti na zdruzenieto.

Јовица Митевски на 03.02.2010 13:59

Soglasno prethodniot komentar za clenot 32 stav 3 izrecito se soglasuvam

Zane Kostova на 14.09.2009 12:52
Vo clenot 32 stav 3 od osnovniot tekst na Zakonot e opredeleno deka fondacija moze da se osnova so sredstva vo iznos od najmalku 10.000,00 DEM. So izmenite na zakonot ne e izvrsena korekcija vo smisol DEM da bidat izrzeni vo EUR.
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.