Поврзани документи
» Закон за задругите
» Закон за преземање на акционерските друштва
» Закон за стопанските комори
» Закон за трговските друштва
» Закон против нелојалната конкуренција
» Закон против ограничувањата на конкуренцијата
» Закон за Национална класификација на дејностите
» Закон за стоковите резерви
» Закон за државната помош
» Закон за лизинг
» Закон за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на ...
» Закон за заштита на конкуренцијата
» Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата ...
» Закон за стечај
» Закон за јавните претпријатија
» Закон за приватизација на државниот капитал во претпријатијата
» Закон за трговските друштва
» Закон за преструктуирање на дел од претпријатијата кои во своето ...
» Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
» Закон за начинот и постапката на усогласувањето на работењето на ...
» Закон за стечај
» Закон за финансиската полиција
» Закон за стоковните резерви
» Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ ...
» Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ...
» Закон за Стопанската комора на Република Македонија
» Закон за Европско друштво
» Закон за контрола на државната помош
» Закон за заштита на конкуренцијата
» Закон за стопанските комори
Детален опис на документ
Закон за Национална класификација на дејностите
вон сила
Датум на објавување: 10.02.1998 Преземи го документот
2782 пати симнат
Датум на стапување во сила: 10.02.1998 
Сл. весник/година: 7/1998 
Категорија: Стопанство » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: локална самоуправа, подружници, политички партии, трговски друштва, класификација, национална класификација, деловни субјекти, завод за статистика, трговец-поединец, стопанска интересна заедница, државната власт, јавни претпријатија, здруженија на граѓани, претставништва, агенции, дипломатско- конзуларни претставништва, претставништва на меѓународни организации, дуќани, адвокати, нотари, лекари, патентни инженери, архитекти, слободни уметници, сметководители, ревизори


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.